Nieuwe Statuten TC Nienoord ondertekend

Beste tennisvrienden,
 
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van februari jl. zijn de nieuwe Statuten aangenomen. Eén van onze leden is Gijs de Vries. Hij is notaris bij Huizinga De Vries Notarissen. Gijs heeft aangeboden om deze nieuwe Statuten voor ons als TC Nienoord te verzorgen, waar we hem natuurlijk erg dankbaar voor zijn.
 
De ondertekening vond plaats op een bijzonder originele plek, namelijk midden op de tennisbaan onder een stralende zon.
 
Namens het bestuur van TC Nienoord,
 
Johan Spriensma en Jos Brunninkhuis
Clubnieuws Overzicht