Verslag ALV

Afgelopen maandagavond was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Op deze avond kwamen verschillende onderwerpen aan bod, waaronder het financieel verslag van 2018, de begroting van 2019, het afscheid en de benoeming van verschillende commissieleden en een aantal (grootse) plannen voor 2019.

Nadat onze voorzitter Jos Brunninkhuis de aanwezigen welkom had geheten, werd het jaarverslag van 2018 vastgesteld. Daarna werd het woord aan penningmeester Frank Grob gegeven, die de financiële situatie van 2018 vaststelde. Ook gaf hij een begroting over het jaar 2019. Gezien de goede vooruitzichten, is besloten om de contributie voor 2019 gelijk te houden aan die van 2018. Ook krijgt de organisatie van de Nienoord Open een potje van €500,00 voor eventuele tegenvallers. Voor de overige resultaten verwijzen we naar het jaarverslag van 2018.

Tijdens de ALV werd er afscheid genomen van Renny Wiegersma als bestuurslid. Zijn plaats wordt overgenomen door Gijs den Engelsman. Renny zal zich, in plaats van Gijs, bezig gaan houden met de competitie. Ook Peter Rodenburg is officieel benoemd tot bestuurslid.
Het afgelopen jaar zijn er veel nieuwe commissieleden bijgekomen, waar we uiteraard erg blij mee zijn. Toch zijn de jeugdcommissie, de sponsorcommissie en ook PR & Communicatie nog steeds op zoek naar versterking. Wil jij je inzetten voor de club en specifiek voor één van deze commissies? Neem dan contact met ze op!

Vanaf 2018 is iedere organisatie, vereniging en bedrijf verplicht om een privacybeleid te hebben dat aansluit bij de Europese wetgeving. TC Nienoord heeft, in navolging van deze wetgeving, een privacyverklaring opgesteld. De privacyverklaring is hier terug te vinden. Tijdens de ALV is de privacyverklaring vastgesteld, wat betekent dat deze goedgekeurd is voor en door al onze huidige leden. Nieuwe leden dienen akkoord te gaan met de privacyverklaring, alvorens ze lid worden.

In het kader van de Rookvrije Generatie wil TC Nienoord ons tennispark per 15 maart 2019 volledig rookvrij maken. Dit vraagt van al onze leden veel discipline, maar we hopen uiteraard op een grote steun hierin. Uiteindelijk zijn we, als we tennissen, gezond bezig. Daarnaast willen we het beste voor onze jeugd, en roken hoort daar niet bij. Binnenkort volgt er meer informatie op de website over ons rookvrije tennispark. Wil je helpen met de communicatie rondom deze actie? Neem dan contact op met het bestuur.

Tot slot werd de vervanging van de baanverlichting besproken. Eind februari wordt de nieuwe installatie geplaatst, dit zal ongeveer een week duren. De nieuwe verlichting zal, middels een tablet in het clubhuis, per baan te bedienen zijn. Ook is de verlichting een stuk duurzamer en kan deze achter elkaar uit- en weer aangezet worden. In maart wordt de nieuwe verlichting feestelijk in gebruik genomen.

Terugkoppeling themaavond teamsamenstelling overzicht