Bericht van de voorzitter

De kersverse voorzitter van TC Nienoord  - Rene Rovers-  vraagt uw aandacht voor het volgende ......

Beste tennisvrienden,

Op 3 februari tijdens de jaarvergadering heb ik Jos Brunninkhuis opgevolgd als voorzitter van TC Nienoord.

Graag wil ik u mede namens het bestuur aandacht vragen voor onderstaande.

De daling van ons ledenaantal vooral ook bij de  jeugd willen we dit jaar extra aandacht geven en proberen dit tot stilstand te brengen en vooral weer laten stijgen.

We willen dit doen door schooltennis en Maak Kennis Met Tennis. Maar ook u als lid kan hier iets aan doen b.v. door vrienden of vriendjes van van uw kinderen eens mee te nemen naar tennis of tennisles en ze laten zien hoe leuk tennis is.

Onze commissies hebben behoeft aan nieuwe leden.

Vooral de technische en jeugdcommissie zijn op dit moment onder bezet.Vooral ouders van de jeugd die op dit moment tennissen zijn ideale commissieleden voor de jeugdcommissie omdat ze toch al betrokken zijn bij de diverse activiteiten voor de jeugd.

Ook de technische commissie heeft behoefte aan nieuwe commissieleden dus actieve tennissers die regelmatig deelnemen aan toernooien en competitie denk eens na of je geen commissielid kunt worden of bij enkele activiteiten kunt helpen.

Het afgelopen jaar heeft de clubhuis commissie heel veel moeite gehad om de kantine diensten bezet te krijgen. Hierdoor zijn de inkomsten van het clubhuis sterk gedaald. Uitgangspunt is dat iedereen minimaal 2 keer per jaar kantine dienst moet draaien. In het verleden gaf je dit op als je het tennispasje op kwam halen maar dat hoeft niet meer en nu zien we dat er diverse leden zijn die geen kantinedienst meer draaien.Wilt u er in maart even aan denken dat u via de mail of website inschrijft.
Wij willen het graag blijven doen op vrijwillige basis dus schrijf svp even in.

Een vereniging is afhankelijk van vrijwilligers, dus blijf niet denken dat anderen het wel gaan doen, maar stel je positief op en kijk eens wat je voor TC Nienoord kunt betekenen.

Heb je vragen of wil je op deze mail reageren? Stuur dan een mail aan voorzitter@tcnienoord.nl of neem contact met me op. Mijn telefoonnummer is 0653848282.

Rene Rovers
Voorzitter TC Nienoord

Nieuws overzicht