Sponsorovereenkomst Rabobank

Dinsdag 9 juni jl. is de sponsorovereenkomst tussen de Rabobank en TC Nienoord op ons tennispark ondertekend door onze voorzitter Rene Rovers en de heer Ezinga, directie voorzitter van Rabobank Noorderveld West Groningen.

Deze sponsorovereenkomst houdt concreet in dat de Rabobank ons gaat ondersteunen bij het ontwikkelen en realiseren van tennisactiviteiten gericht op de jeugd van Leek. Vanuit het ondersteuningsprogramma van de Rabobank worden wij begeleid door Jens Dijkstra van Huis voor de Sport Groningen. We willen de jeugd van Leek zo goed mogelijk informeren over alle leuke aspecten van tennis en onze tennisclub. De motivatie hierbij is ook om de jeugd van Leek het belang van bewegen mee te geven. We richten ons zowel op de basisscholen als het voortgezet onderwijs.

Zoals benoemd gaan we ons in het kader van deze sponsorovereenkomst met de Rabobank eerst richten op de jeugd van Leek. De ervaring die we daarbij opdoen zal gebruikt worden om ook, in afstemming met de omliggende tennisverenigingen, de jeugd in de rest van de Gemeente te bereiken.

Clubnieuws Overzicht