Corona update 13 oktober

Gedeeltelijke Lockdown om besmettingen terug te dringen! Wat betekent dat voor TC Nienoord? 

(Gewijzigd per 15 oktober 22.12 uur)

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft op dinsdag 13 oktober besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen ze door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving. 

De maatregelen raken ook TC Nienoord. Onderstaand de voorschriften die door de KNLTB zijn opgesteld en die per direct van kracht zijn: 

 Algemeen

 • De KNLTB Competitie 2020 is per direct beëindigd, zowel voor de jeugd als de senioren.
 • Reguliere open toernooien en Junioren Tour toernooien kunnen niet doorgaan.
 • Het blijft mogelijk om vrij te tennissen en te trainen op de eigen vereniging, zowel buiten als binnen in de hal.
 • Training met maximaal 2 groepen van 4 op 2 banen onder leiding van 1 trainer. Trainer ziet toe op 1,5 meter afstand en de groepen worden tijdens de trainingssessie niet meer gewisseld.
 • De maximale groepsgrootte is 4 personen per baan voor volwassenen vanaf 18 jaar (dit is exclusief trainer).
 • In het Tennishoes zijn naast de kantine nu óók douches en kleedkamers gesloten.
 • Publiek op het tennispark is niet toegestaan.
 • Toss is een georganiseerde (interne) wedstrijd/competitie en is daarom niet toegestaan.

Winterlessen
Mocht je na  het lezen van deze nieuwe strengere maatregelen alsnog willen afzien van je aanmelding voor de winterlessen, geef dat dan uiterlijk 1 november door via lessen@tcnienoord.nl. Ná 1 november geldt je aanmelding als definitief en ben je het volledige lesgeld verschuldigd.

Dubbelen
De premier zei in de persconferentie dat je “best een potje kunt tennissen als je maar niet gaat dubbelen”. Deze uitspraak is gecheckt door de KNLTB.

Dubbelen bij tennis is toegestaan, mits er bewust en altijd 1.5 meter afstand wordt gehouden op de baan. Dit is conform de nieuwe richtlijn, waarbij volwassenen vanaf 18 jaar individueel mogen sporten of in groepjes van maximaal 4 personen met onderling 1.5 meter afstand. Dit is mede afgestemd met NOC*NSF en het ministerie van VWS.  Klik hier voor een video uitleg van de KNLTB. Dus bij dubbelen:

 • Geen fysiek contact,
 • Houd altijd minimaal een racketlengte afstand op de baan, ook als dat betekent dat je soms een bal moet laten gaan.
 • Ga niet samen op een bankje zitten,
 • Geef geen high fives en wissel met de klok mee.
 • Het besmettingsrisico bij dubbelspel is volgens de experts van de KNLTB gering.

Overige informatie

 • Aanvullende KNLTB richtlijnen verantwoord tennissen en padellen. Klik op deze link.
 • Antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ) vind je hier.
 • Samenvatting persconferentie kabinet dd 13 oktober: klik hier. 
 • Aanvullende informatie specifiek over Corona en de sport: klik hier.

Denk om jezelf en om elkaar!

Met sportieve groet,
Bestuur TC Nienoord

Nieuws Overzicht