Extra Algemene Ledenvergadering 14 maart

Extra Algemene Ledenvergadering op 14 maart a.s. om 20.00 uur in "t Tennishoes"

De zoektocht naar een oplossing voor het ontbreken van een voorzitter bij TC Nienoord, vraagt om een extra Ledenvergadering.

Op 21/2 zat de termijn van de laatste voorzitter erop en is hij afgetreden. Een intensieve zoektocht nar een vervanger heeft nog tot niets geleid. Dit is zeer zorgelijk. Als we geen oplossing vinden, kan dat het einde van TC Nienoord betekenen.

14 maart willen we dit ter sprake brengen en met jullie zoeken naar een oplossing.

Een vereniging zijn we samen!

Pak je verantwoordelijkheid en zorg dat dit niet het einde van de club betekent. De voorzitter kan iemand zijn binnen de club, het kan ook een duo-functie zijn en mogelijk ook een externe. We staan open voor iedere oplossing.

Denk mee, mogelijk kan je zelf een (deel)oplossing bieden en komt het voortbestaan van TC Nienoord niet in gevaar.

Ook hebben we nog vrijwilligers nodig voor PR en Sociale Media. Deze functie staat helaas ook al 2 jaar open.

Voor vragen, tips en oplossingen (ook als je niet bij de ALV kan zijn) kun je terecht bij het bestuur via secretariaat@tcnienoord.nl

Bestuur TC Nienoord

Nieuws Overzicht