Informatie grensoverschrijdend gedrag

Wil je een melding maken of heb je een vraag over grensoverschrijdend gedrag? Dan kun je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersonen van TC Nienoord, te weten Sjoerdtje Veenhuizen en Coba Kok. Zij zijn te bereiken via mail: 

vertrouwenscontactpersoon@tcnienoord.nl

Let op! Dit e-mailadres is uitsluitend bedoeld om een afspraak te maken en niet om al te melden waar het over gaat.

Wat is een vertrouwenscontactpersoon? 

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders of begeleiders van sporters, trainers en coaches, toeschouwers, commissieleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon? 

Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen TC Nienoord klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenscontactpersoon. 

Die vragen kunnen gaan over:

  • pesten en gepest worden;
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
  • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door bijvoorbeeld een teamlid, trainer of coach ervaar je als onplezierig;
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging;
  • je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
  • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.

De vertrouwenscontactpersonen zullen klachten niet zelf inhoudelijk behandelen, maar je de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. Zij zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te bieden. Zij kunnen je informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen of je doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpt de vertrouwenscontactpersoon je bij het doen van je verhaal.