Meldplicht

In 2018 is de Meldplicht voor vermoedens van seksuele intimidatie en misbruik voor bestuurders en de meldverantwoordelijkheid leden aangenomen in het sport tuchtrecht in de Algemene Leden Vergadering van het NOC*NSF. Dit betekent dat leden van een vereniging opgeroepen worden van hun verantwoordelijkheid gebruik te maken en zich te melden bij hun portefeuillehouder en dat hij gemelde zaken en signalen over seksuele intimidatie en misbruik  ten aller tijde moeten melden bij de sportbond of het CVSN.

De meldplicht houdt het volgende in:

  • zodra iemand uit het bestuur van een vereniging of bond vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is of is geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de bond te melden. Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging;
  • leden hebben een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan de portefeuillehouder moet worden gedaan tenzij dit niet verwacht kan worden van iemand.

De vertrouwenscontactpersoon valt zelf niet onder de meldplicht seksuele intimidatie, maar draagt wel een meldverantwoordelijkheid bij ernstige misstanden. De vertrouwenscontactpersoon kan ten aller tijde sparren over incidenten met de KNLTB en het CVSN.

In geval dat de vertrouwelijkheid moet worden opgeheven omdat er sprake is van een ernstig strafbaar feit waar aangifteplicht voor geldt, zoals bij verkrachting, dan stelt de vertrouwenscontactpersoon de portefeuillehouder daarvan in kennis en zal hij de verplichting tot aangifte moeten nakomen. Doet de portefeuillehouder dit niet, dan berust deze verplichting in even grote mate bij de vertrouwenscontactpersoon. Deze kan echter geen aangifte doen namens de vereniging, maar doet dat dan als privé persoon.