Werkwijze van de vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon is binnen TC Nienoord het eerste aanspreekpunt voor iedereen die opmerkingen, vragen of signalen heeft met betrekking tot seksueel ongepast gedrag of ander grensoverschrijdend gedrag (intimidatie, agressie, pesten, discriminatie en matchfixing) of over een concreet incident een gesprek of melding wil doen bij de vereniging. De vertrouwenscontactpersoon is aanspreekbaar voor sporters, ouders of begeleiders van sporters, trainers en coaches, toeschouwers, commissieleden, vrijwilligers, bestuur en ook de wijkagent. 

Binnen het bestuur van TC Nienoord hebben we een portefeuillehouder Sociaal Veilige Sportvereniging als aanspreekpunt voor de vertrouwenscontactpersoon en het borgen van een veilig sportklimaat. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de veiligheid van haar leden. De portefeuillehouder heeft vanuit zijn rol vertrouwelijkheid in acht te nemen over de tot hem komende informatie. Vanuit de bestuurlijke rol is het niet gepast om tegelijkertijd de rol van vertrouwenscontactpersoon te vervullen, daar waar de eerste signalen vertrouwelijk binnenkomen.

De gesprekken met de vertrouwenscontactpersoon zijn vertrouwelijk. Vanuit de rol van de vertrouwenscontactpersoon mag er verwacht worden dat er vertrouwelijk en discreet met informatie wordt omgegaan. Dit betekent niet dat de gesprekken onder de geheimhouding vallen zoals bij een formeel vertrouwenspersoon of arts. 

Soms is het belangrijk om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming van de betrokkene gebeuren. Van de gesprekken die tussen de betrokkene en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden wordt niemand op de hoogte gesteld zonder dat de betrokkene daar toestemming voor heeft gegeven en/of van op de hoogte is.