Eerste opvang / verhaal en emoties

Iedereen kan een beroep doen op de vertrouwenscontactpersoon voor vragen en vermoedens met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenscontactpersoon is hiervoor, naast de portefeuillehouder het aanspreekpunt binnen TC Nienoord. De portefeuillehouder is verantwoordelijk voor de juiste oplossing van een incident.

De betrokkene moet in de eerste plaats in vertrouwen het verhaal kwijt kunnen en worden opgevangen in verband met emoties die daarbij kunnen spelen. De vertrouwenscontactpersoon vraagt niet om eventuele bewijslast of materialen aan te leveren om hiermee een eventueel politie onderzoek niet te verstoren. De vertrouwenscontactpersoon wijst er wel op dat het veiligstellen van bewijslast van belang is en laat zich door het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) informeren hoe dit het veiligste kan gebeuren.