John Oei-bokaal voor Jan Salomons

Tijdens een goed bezette nieuwjaarsreceptie heeft de uitreiking van de John Oei bokaal plaatsgevonden. Een bokaal die begin jaren negentig een drietal jaren is uitgereikt door erelid John Oei. De bokaal wordt uitgereikt aan personen die een bijzondere prestatie hebben geleverd.

Omdat John Oei er moeite mee had dat de bokaal bij zijn leven werd uitgereikt heeft de uitreiking na 1993 niet meer plaatsgevonden. Na het overlijden John Oei is het idee ontstaan de bokaal weer in ere te herstellen, hetgeen met beide dochters is besproken. Beide dochters waren zeer vereerd dat de bokaal in ere is hersteld en het was fijn dat dochter Suzanne Oei bij de uitreiking aanwezig was.  

TC Nienoord vindt het belangrijk dat aandacht wordt besteed aan bijzondere prestaties voor een lid, een team of commissie. De leden kregen de mogelijkheid een stem uit te brengen, waarbij met een grote meerderheid van stemmen de naam van Jan Salomons naar voren kwam. Jan Salomons is al tientallen jaren lid en staat wekelijks op de tennisbaan.

Voorzitter Gerke Brouwer roemde Jan Salomons voor het feit dat Jan zich 15 jaar lang met hart en ziel heeft ingezet voor de club. Hij zorgde voor de bevoorrading van de kantine en was daarbij heel alert op aanbiedingen die hij persoonlijk bij verschillende winkels ophaalde.

 

Uitreiking John Oeibokaal aan Jan Salomons (rode trui) door voorzitter Gerke Brouwer

Nieuws Overzicht