Contributietarieven 2023

De contributie wordt gebruikt voor het betalen van o.a. lidmaatschap van de KNLTB,  baanonderhoud, energieverbruik, belastingen en de huur van de accommodatie, (onderhouds-)materiaal en bijeenkomsten voor de leden. De contributie dekt ongeveer 40% van de kosten.

De overige kosten worden o.a. betaald uit subsidies, barinkomsten, sponsoring, toernooibijdragen en lesgelden. 

Per 1 januari 2023 Inschrijfgeld Jaarlidmaatschap
Senior 15 161
Junior (13 t/m 17 jaar) 10 108
Aspirant junior (9 t/m 12 jaar) 10 80
Aspirant (t/m 8 jaar) 10 35
G-tennis 10 60

 

    Zomerlid (juni/juli/aug) Vanaf 1 juli Vanaf 3e gezinslid
Senior 65 80 105
Junior (13 t/m 17 jaar) 40 55 75
Aspirant junior (9 t/m 12 jaar)   40 75

 Junior of seniorHet geboortejaar is bepalend voor het indelen in de leeftijdscategorieën. Dus als je in de loop van het contributiejaar 18 wordt, wordt je aangemerkt als seniorlid.

CompetitielidmaatschapBen je lid van een andere tennisvereniging, maar wil je graag competitie spelen bij TC Nienoord? Dat is mogelijk! Voor de periode april-mei-juni is het mogelijk  om een kort lidmaatschap aan te gaan, waarmee je als gastlid van TC Nienoord aan de voorjaarscompetitie kunt deelnemen in een team. Je moet dan zelf zorgen dat je bij een team kunt aansluiten. Je bent dan volwaardig lid in deze periode vanaf 1 april, met een KNLTB pasje en wordt op 30 juni weer automatisch afgemeld. Deze variant kost je €80,- (exclusief de teamcompetitiebijdrage). Neem voor deze mogelijkheid contact op via technisch@tcnienoord.nl.

ZomerlidmaatschapSinds 2016 is het mogelijk om een zomerlidmaatschap te nemen. Je hebt dan in de maanden juni, juli en augustus toegang tot de banen. Je wordt dan geen KNLTB lid, maar je kunt wel deelnemen aan de overige clubactiviteiten.

Vanaf 1 juli inschrijvenAls je je pas in de tweede helft van het kalenderjaar inschrijft, geldt een gereduceerde contributie.

Vanaf 1 oktober inschrijvenMensen die zich na 1 oktober als lid aanmelden zijn voor het lopende jaar geen contributie verschuldigd maar wel inschrijfgeld. Inschrijfgeld wordt verrekend in het eerstvolgend kalenderjaar. 

Korting vanaf 3e gezinslid!Bij gezinnen met 3 of meer leden, bestaande uit ouder(s) en kinderen, krijg je korting op de contributie bij volledig lidmaatschap. Hoe meer mensen, hoe meer plezier!

Voorwaarden zijn:

  • alle gezinsleden op hetzelfde adres geregistreerd
  • contributie van het hele gezin op één nota
  • betaling vanaf één bankrekeningnummer
  • korting geldt voor junioren en senioren (zie tabel hierboven)

Schrijf je in!

Voor seniorleden wordt een opslag van 25 euro per jaar in rekening gebracht tegelijk met de contributie. Dit kan "terugverdiend" worden als er minimaal 2 kantinediensten gedraaid worden en/of andere vrijwilligerstaken gedaan worden.

Lidmaatschap opzeggenAls je je lidmaatschap wilt opzeggen, moet je dat vóór 1 december doen. Het opzeggen van je lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie: ledenadministratie@tcnienoord.nl.
Indien tussen 1 december en 1 februari wordt opgezegd, is alsnog € 25 bondscontributie verschuldigd.
Opzegging ná 1 februari maar vóór 1 april alléén tegen betaling van 50% van de verschuldigde contributie.
Opzeggingen ná 1 april, of vanwege medische redenen, waardoor het beoefenen van de tennissport niet meer mogelijk is, leiden niet tot restitutie van contributie. 
Na opzegging ontvang je van ons een bevestiging (per post of per mail) die geldt als bewijs van uitschrijven.

 

 Update: per  27 januari 2021