Praktische informatie

Op deze pagina vind je allerlei praktische informatie met links naar pagina's voor meer informatie.

 

Algemeen Heb je vragen, veelal vind je antwoorden op de website en clubapp.  En je kan natuurlijk op één van de bestuurs- of commissieleden afstappen.
Aanmelden   Aanmelden/lid worden kan online via het aanmeldformulier.
  Opzegging van het lidmaatschap moet voor 1 december schriftelijk gebeuren. Daarna is de contributie voor het gehele nieuwe jaar verschuldigd. Meer info: Opzeggen
Adres    Het bezoek-, postadres en telefoonnummer van TC Nienoord vind je helemaal onderaan de website.
Afhangbord Als je wilt tennissen, moet je een baan reserveren. Dat kan  op het elektronische afhangbord in de hal van het clubhuis en online via de website en de clubapp. Meer informatie vind je op Baan reserveren.
Baanreglement    In het baanreglement staat welke regels gehanteerd worden voor het gebruik van de tennisbanen. Meer info: Baanreglement.
Bardienst Ieder clublid vragen we minimaal 2x per jaar bardienst te draaien. Aan het begin van het seizoen moeten deze bardiensten op onze website door de leden zelf gepland worden. Meer info Bardienst
Clubapp    Via de app-store van je smartphone kan je de de clubapp downloaden (niet die van Knltb). Na het installeren kan je inloggen met dezelfde gegevens als voor de website, waarna je een baan kan reserveren, MijnKnltb kan raadplegen, de ledenlijst kan inzien, het clubnieuws kan lezen en nog veel meer. Meer info Clubapp
Competitie Leden van TC Nienoord zijn ook lid van de KNLTB en mogen daardoor deelnemen aan landelijke of regionale competities. Inschrijvingsmogelijkheden en informatie vind je op: Competitie.
Contributie De contributietarieven en - voorwaarden vind je op: Contributietarieven.
G-tennis G-tennis is tennis voor iedereen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Meer informatie: Tennisles.
Introducé pas Het is mogelijk om incidenteel voor één familielid, vriend of kennis, een introducé-pas te krijgen. Met deze pas mag heeft een introducé één dagdeel (ochtend, middag of avond) dezelfde rechten en plichten als een lid van TC Nienoord.
De pas is voor € 5,- (senioren) of € 2,50 (junioren) te krijgen bij 't Tennishoes of via de Ledenadministratie (ledenadministratie@tcnienoord.nl).
KNLTB-ledenpas    Om een baan te kunnen reserveren en aan officiële wedstrijden mee te kunnen doen heb je een KNLTB-ledenpas nodig. Na je inschrijving meldt de ledenadministrateur jou aan bij de KNLTB. Aan het begin van ieder seizoen kan je je pas ophalen in het clubhuis.
Les    Er wordt het hele jaar tennisles gegeven. Voor elk niveau en alle leeftijden..Meer informatie: Tennisles.
Lid worden     Lid worden kan online via het aanmeldformulier.
Lidmaatschap Een lidmaatschap wordt aangegaan voor een kalenderjaar. Er zijn echter halfjaars- en zomerlidmaatschappen. Lees meer op Contributie/Lidmaatschap  
Maak Kennis met Tennis    TC Nienoord organiseert regelmatig een korte cursus waar je de beginselen van de tennissport leert onder leiding van een gediplomeerde trainer. Meer info: Tennisles.
Openingstijden       Je kan van 7:00 tot 23:00 uur op het tennispark terecht. De openingstijden van het clubhuis vind je hier.
Opzeggen    Opzegging van het lidmaatschap moet voor 1 december schriftelijk gebeuren. Daarna is de contributie voor het gehele nieuwe jaar verschuldigd. Meer info: Opzeggen
Roken Het hele terrein van TC Nienoord is rookvrij. Ook E-sigaretten vallen hier onder.
Sleutel Tennispark en Tennishoes

Het Tennispark is dagelijks toegankelijk van 07:00 tot 23:00 uur. Leden van TC Nienoord kunnen een sleutel verkrijgen, welke toegang verschaft tot het park, het clubhuis en daarmee het afhangbord, het schakelpaneel voor de baanverlichting, de kleedkamers én toiletten. Tevens is er een aparte sleutel verkrijgbaar waarmee men binnen in de kantine kan, om bijvoorbeeld ná het tennissen iets te drinken met je tennismaatje. Na het tennissen veeg je de baan en doe je de baanverlichting weer uit. Bij het verlaten van het park, sluit je het clubhuis weer af en doe je het hek op slot.

De parksleutel kost € 10,-(inclusief € 5 borg) en de kantinesleutel (Tennishoes)  € 5,- (incl. € 2,50 borg)

Als je een sleutel wilt aanschaffen, maak dan het bedrag van de gewenste sleutel(s) over op:

  • bankrekening NL51 RABO 0335 1964 11
  • ten name van Tennisclub Nienoord te Leek
  • vermeld duidelijk je bondsnummer (zie lidmaatschapspasje) en
  • het adres waar je de sleutel wenst te ontvangen.

We controleren dan je inschrijving en zullen er voor zorgen dat je de sleutel(s) binnen 2 weken thuis ontvangt.

Wanneer je als lid bent afgemeld, kun je de sleutel weer inleveren bij de penningmeester. je ontvangt dan het borggedeelte van de sleutels weer terug.

 (nieuwe procedure per 24 augustus 2020)

Toernooien Binnen onze vereniging worden diverse toernooien georganiseerd. Informatie en inschrijfmogelijkheden vind je op Toernooien. Informatie over open toernooien van andere verenigingen vind je op Toernooi.nl en worden in het clubhuis opgehangen.
Toss Op woensdagochtend en donderdagavond is er een toss. Kijk voor meer info op: Toss
Verlichting Alle banen zijn voorzien van led verlichting welke in de hal van het clubhuis per baan is aan te zetten. Na afloop van het spelen wordt iedereen verzocht het licht van zijn baan weer uit te zetten.
Website    Als je lid van de club bent kan je inloggen op de website en kom je op het voor leden afgeschermde deel van de website.