Zelf Signaleren

Bij vermoedens van grensoverschrijdend gedrag, anonieme signalen, eigen waarnemingen of geruchten daarover, licht de vertrouwenscontactpersoon zelf proactief de desbetreffende portefeuillehouder in.

Besluit de portefeuillehouder daarop tot verdere stappen, zoals nader onderzoek, dan wordt de vertrouwenscontactpersoon daar niet mee belast. Ook wordt de vertrouwenscontactpersoon niet belast met inhoudelijke taken bij een eventueel tuchtrechtelijk traject. De vertrouwenscontactpersoon kan wel door aanklagers van bonden of het Instituut Sport Rechtspraak (ISR) bevraagd worden over dat wat hem of haar ter ore is gekomen.