Baanreglement

 

A. Algemeen

 • Elk lid van TC Nienoord heeft van 7.30 uur tot uiterlijk 23.00 uur vrij toegang tot het park (als je een geldig pasje hebt, natuurlijk).
 • De tijden dat de banen bezet zijn voor trainingen, lessen of toernooien staan op de website vermeld onder Baan reserveren.
 • Voor de clubevenementen worden banen gereserveerd. Tijdens deze evenementen kan (meestal) niet vrij worden gespeeld.
 • Beheer en onderhoud kan een reservering verwijderen indien dit voor het behoud van de banen noodzakelijk is.

B. Baan reserveren (afhangen)

 • De maximale speeltijd voor 1 speler is 15 min, voor 2 t/m 3 spelers 45 minuten en voor 4 spelers 60 minuten.
 • Afhangen doe je met je spelerspasje via het scherm (voor/met minimaal 2 personen) in de hal van het clubhuis of via de website of clubapp .
 • Na de speeltijd kun je opnieuw afhangen. Als alle banen bezet zijn moet je één hele speelperiode (45 minuten) wachten voordat je opnieuw afhangt.
 • Hang altijd eerst een vrije baan af. Dan hoef je niemand onnodig van de baan te sturen. Pas als alle banen bezet zijn, hang je een bezette baan af.
 • Je kunt via de terminal tot 2 dagen vooruit een reservering vastleggen. Je kunt echter in die periode maar 1 reservering open hebben staan. Heb je dus bijvoorbeeld voor vrijdag een baan gereserveerd dan kun je op donderdag geen baan meer reserveren. De reservering van vrijdag moet dan eerst verwijderd worden.
 • Een reservering dient tussen 1 uur en minimaal 15 minuten voor aanvang van de speeltijd bevestigd te worden via de terminal. Anders wordt de baan vrijgegeven voor een andere reservering.
 • Reserveringen worden bevestigd per mail.
 • Wanneer je besluit niet te gaan spelen verwijder dan je reservering.
 • Als je de laatste bent die de baan verlaat, zorg dan dat je de baanverlichting uit doet en het park afsluit.
 • Na 23:00 uur gaat het licht automatisch uit. We mogen na 23:00 uur helaas niet meer tennissen.

C. Baanonderhoud – Gravel en Tennisrood

 • Zorg ervoor dat je de baan sleept nadat je hem gebruikt hebt. Het is netjes als je dat in je eigen speeltijd doet (niet in die van de spelers na je).
 • Op het bordje naast de baan staat aangegeven hoe je het beste de baan kunt vegen: in cirkels van buiten naar binnen. Zo veeg je het gravel niet van de banen, maar wordt naar het midden van de baan teruggebracht.
 • Sleep de hele baan, dus ook de ruimte buiten het eigenlijke speelveld.
 • In sommige gevallen kan de onderhoudsman je vragen de baan te verlaten. Als de onderhoudsman je vraagt de baan te verlaten ben je verplicht daaraan gevolg te geven.
 • Als je beschadigingen of mankementen aan de banen, netten of verlichting  ziet, wil je die dan direct doorgeven aan beheer@tcnienoord.nl.  Je mag het ook op het meldbord in de hal van het clubgebouw schrijven.
 • Als er water op de gravelbanen staat, mag je er niet op spelen.
 • Ook bij sneeuw, rijp, ijzel en opdooi* mag er niet worden getennist. Sneeuw mag ook niet verwijderd worden van de banen om de spelen.
 • Er mag wel worden gespeeld als er sprake is van droge vorst.

 

* Opdooi: Zolang de vorst nog in de ondergrond zit en daarmee de afvoer van smeltwater niet weg kan, zal de tennismat als het ware gaan ‘drijven’ op de ontstane waterlaag en daardoor instabiel worden. Belasting van de tennisbanen kan dan schade veroorzaken aan de ondergrond. Pas 24 uur nadat al het smeltwater is verdwenen, kan er weer gespeeld worden.